Besiktning av tegel- och puts- & trädfasad, samt våtrum

Fastighetsbesiktningar i Göteborg med omnejd. Lagning av putsfasad eller tegelfasad, finns det rost, sprickor eller släpp i betongen? Men även badrum, kök och andra våtrumsbesiktningar inför renovering.

Besiktning putsfasad

Innan renovering måste fasaden besiktigas för att kontrollera om det räcker med ny puts, putsfärg eller om hela eller delar av fasaden behöver putsas om. Att putsa om görs främst om putsen släppt från underlaget. Vi utför Okulär besiktning av putsfasad.

Besiktning tegelfasad

Vi har 20 års erfarenhet av att renovera och restaurera tegelfasader. Både gamla och nya byggnader i Göteborg och omnejd. Kontakta Fasadkraft när du behöver hjälp med din tegelfasad. Vi utför Okulär besiktning av tegelfasad.

Besiktning träfasad

Inspektion utförs för att möjliggöra en grundlig bedömning av fasaden av Fasadkraft. Genom användning av en analyslåda utvärderas fasadens kondition, inklusive eventuell påverkan av fukt, mögel eller andra skador. Utifrån dessa resultat fastställs nödvändiga åtgärder och typen av färg på huset identifieras. Avslutningsvis fastställs även färgens kommande nyans.

Besiktning badrum

Badrumsbesiktning före renovering är avgörande för att identifiera potentiella problem och säkerställa en framgångsrik renovering. Upptäck fel i tid och undvik framtida bekymmer. vi utför även renovering i samband med vattenläckage eller liknande. Välkomna.

Besiktning balkong

Besiktiga balkong / balkonger inför renovering. Med stor erfarenhet, kompetens, kunskap och personlig rådgivning hjälper vi er med er balkong. Små sprickor i betongen och mindre rostangrepp är av stor betydelse. Vi utför Okulär besiktning av balkong.

Läs eller skriv en gärna en recension ... HÄR

Såhär gör du för att kontakta en murare eller hantverkare för besiktning av puts-, tegel- & träfasad, balkong eller våtutrymme.

Ring kontoret på 0735-394168 eller lämna dina uppgifter så ringer vi upp dig så snart det är din tur. Vi har öppet måndag till fredag.